agenciEU

Informació i assessorament sobre projectes europeus i finestreta de difusió d’oportunitats i ofertes
des de Administracions públiques, diputació, generalitat, ajuntaments, etc.

Consultes, Concertar visites a Neapolis, etc