El nucli inicial del Fòrum de la Innovació Local planteja nou línies de treball i n’escull tres per desenvolupar accions: la gamificació, l’envelliment saludable i l’economia col·laborativa

IMG_1571 fil 1
0

La primera sessió de treball del Fòrum de la Innovació Local ha concentrat a l’espai Crea&Co de Neàpolis una vintena de membres que es van constituir com a nucli inicial per tal d’establir les dinàmiques de funcionament del FIL i plantejar les primeres prioritats d’actuació. La primera tinent d’Alcaldia i regidora d’innovació Olga Arnau ha donat la benvinguda i els ha encoratjat a “treballar per identificar qui són els líders de la innovació a la ciutat perquè ens ajudin a crear una visió estratègica i situar el focus en les necessitats de la ciutat”.

En aquesta primera sessió s’ha fet una breu presentació d’intencions i objectius per donar pas a la dinàmica de treball del Fil moderada pel consultor i expert en innovació Alain Jordà.  Jordà és un expert acreditat com a assessor del programa URBACT.

 

Els participants en la primera reunió s’han subdividit en tres grups de treball per plantejar i fer una primera proposta de potencials accions a desplegar. Entre les nou propostes debatudes s’han escollit tres.

La més votada ha estat la de convertir la ciutat és un espai de prova i laboratori per a testar solucions en entorns urbans en matèria de serveis a les persones grans amb l’objectiu d’un millor abordatge de l’atenció entorn de l’envelliment saludable. Les altres dues plantegen l’organització d’algun tipus d’esdeveniment al voltant de la gamificació i el joc i, l’altra,  accions al voltant de l’economia col·laborativa i el treball entre comunitats locals aplicant aquests nous esquemes no necessàriament vinculats a les lògiques econòmiques convencionals.

La sessió ha acabat amb la proposta d’una segona trobada a la qual es començarà a evolucionar i enriquir les propostes inicials. S’ha proposat el dimecres, 26 de juny al capvespre per a aquesta segona sessió del Fòrum. Els participants del nucli inicial han adquirit el compromís d’aportar a la següent sessió una o dues persones més amb l’objectiu de fer créixer el Fòrum, ja que es tracta de construir una comunitat col·lectiva que permeti als integrants adherir-s’hi i participar en els projectes de forma estable, puntual o esporàdica.

Funcions i gestió del FIL

Tot i que el fòrum és sobirà per decidir sobre quines han de ser les seves funcions, durant la presentació del mateix s’han perfilat algunes d’aquestes, mentre els seus integrants no acaben de definir els protocols d’actuació i la forma d’organitzar-se.

El Fòrum es planteja com una eina per identificar les tendències, les oportunitats i els reptes a escala local serà una de les funcions del FIL.  Aquest col·lectiu ha de ser també una eina consultiva i propositiva que incorpori i detecti els moviments innovadors de la ciutat, que identifiqui les comunitats i àmbits específics on es produeixin processos relacionats amb la innovació.

Entre les funcions  del FIL també han d’intentar trobar nínxols d’especialització de l’activitat innovadora i oferir una visió estratègica que faci que aquests processos possibilitin avançar en la internacionalització, la millora de la competitivitat i l’actitud emprenedora. Es busca que tot plegat permeti també trobar fórmules d’hibridació entre sectors afavorint transmissió de coneixement, maneres de fer amb l’objectiu de crear noves oportunitats tant de negoci com de cohesió social o impuls del treball col·laboratiu. En el FIL serà prioritària la veu, des de les diferents sensibilitats i procedències, dels seus membres amb un baix perfil d’intervenció de l’administració pública que s’ha de situar com un agent mes del procés però sense liderar-lo.

Sobre la força d’un col·lectiu heterogeni de persones innovadores rau la potencialitat del Fil per oferir solucions i propostes que responguin tant a problemàtiques concretes com a la millora de les condicions de vida a la ciutat. En aquest sentit la innovació es concep, des d’una perspectiva àmplia, amarada d’una actitud emprenedora, ja que la iniciativa és condició indispensable per trobar noves formes de resoldre els reptes que sorgeixin.

 

Leave us a comment