El programa de Garantia Juvenil es consolida entre la gent jove de la ciutat

img_26480590_1
0

El Programa de Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per a fer viable i potenciar l’ocupabilitat dels i les joves. A Catalunya, estan implicats en aquesta tasca la Direcció General de Joventut, el SOC, les Cambres de Comerç, els Consells Comarcals i els Ajuntaments, especialment aquells que disposen d’Oficina Jove, com és el cas de Vilanova i la Geltrú.

És des d’aquests equipaments de referència per al jovent que se’ls ofereix, informació, orientació, ajuda a la inscripció al programa, tutories de seguiment cas per cas i derivació tant a les ofertes de feina del territori com a un ventall ampli de formacions al seu abast, per a millorar les seves capacitats i oportunitats de contractació.

Acabat el 2016, l’Oficina Jove de Vilanova i la Geltrú que depèn orgànicament de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ja disposa de les dades que reafirmen les virtuts i la utilitat que està tenint la Garantia Juvenil per als i les joves de la ciutat.

De l’1 de gener al 31 de desembre a l’Oficina Jove s’han atès, específicament per al programa de Garantia Juvenil, 2.112 persones que han demandat informació, assessorament, orientació, inscripció al programa i tutories de seguiment. D’aquestes, 750 han concretat la seva inscripció al programa, 232 han comptat amb tutories de seguiment del seu cas particular i 418 han estat derivats a feines i/o formacions.

El 60% dels joves atesos són homes d’entre 21 i 25 anys, seguits d’un 37% de joves d’entre 16 i 20 anys. El 77% han nascut a Catalunya. Per nivells formatius, el 41% no tenen acreditat l’ESO, un 25% tan sols tenen l’ESO acreditada, un 26% tenen estudis postobligatoris i un 8% són joves amb titulacions universitàries.

Si bé el personal tècnic de l’Oficina Jove atén individualment les persones interessades per a poder orientar-les segons les seves necessitats i interessos, també s’utilitzen activament les xarxes socials per difondre les ofertes de feina i formatives, així com d’altres informacions útils per al jovent inscrit. Facebook, Twitter, Instagram, mails personals, trucades telefòniques i whatsapp són els canals de transmissió més utilitzats.

Aquest darrer mitjà, en ser un dels més directes i utilitzats pel jovent, ha estat especialment útil. Durant el 2016 es van enviar un total de 7.729 missatges de whatsapp a usuaris/es de la Garantia Juvenil de Vilanova i la Geltrú i es van rebre un total de 5.679 missatges per part d’usuaris/es.

Deixa'ns un comentari