Els experts del Digital Media Centre de Barnsley comparteixen a Neàpolis el seu model d’impuls i promoció de l’ecosistema emprenedor

IMG_0159 visita CreaandCO 2r
0

Una delegació anglesa de la ciutat de Barnsley (Regne Unit) ha compartit una jornada de treball a Neàpolis amb l’equip directiu i tècnic de l’Agència Pública d’Innovació per presentar el projecte TechRevolution. L’equip de Barnsley arriba a Vilanova com a municipi líder i impulsor del projecte per començar a treballar en una experiència de transferència de coneixement de bones pràctiques en matèria d’impuls i promoció de l’ecosistema d’emprenedoria i emprenedors locals. TechRevolution és un dels 25 projectes seleccionats per la Unió Europea dins el programa URBACT. Aquest programa s’orienta específicament a la creació d’aquestes xarxes de coneixement i compartició de bones pràctiques entre ciutats petites i mitjanes.

Per la seva funció i objectius, les similituds i l’encaix entre el DMC i Neàpolis és incontestable. A més a més de la sintonia en filosofia, activitats i estratègies cal afegir el fet que tots dos centres es troben en edificis singulars.

Ara els dos models de Barnsley i Neàpolis inicien un camí on cadascú ha compartit d’entrada el seu model de funcionament. Confrontar els dos models haurà de servir cadascun dels equipaments pugui  fixar-se en aquells serveis. organismes  o accions i manera de procedir que obtenen millors resultats. Cadascuna de les experiències haurà de trobar la forma de vertebrar i articular canvis en el seu model per incorporar i implementar aquestes modificacions adaptades al seu context. Un itinerari que es perllongarà durant els pròxims tres anys i que implicarà vuit ciutats europees més.

La delegació anglesa la formaven la directora del projecte DMC Digital-Media-Center, Tracey Johnson, i una experta del programa URBACT, Alison Partridge. L’objecte de la visita era establir un primer contacte amb  Neàpolis i presentar el DMC per conèixer com operen, treballen, en quins aspectes excel·leixen i en quins altres tenen interès a millorar. Com a part del programa de la visita es va organitzar una sessió de treball amb la participació de l’Agència Pública d’Innovació i representants de l’Escola Politecnica Superior  d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú  (EPSEVG- UPC), el col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials (CETIVG), empresaris locals, representats de la Diputació de Barcelona o l’IMET, entre d’altres.

La ciutat de Barnsley complementa el seu ecosistema emprenedor amb diferents serveis que donen suport i atenció a iniciatives, projectes al llarg de les diferents etapes de vida d’una empresa. Ofereix suport a empreses emergents, ofereix espais d’allotjament empresarial, com un Cowork o espais d’incubació per a projectes de negoci. A més a més, desplega una àmplia oferta d’acompanyament i assessorament  oferint servei a les empreses i situant les necessitats d’aquestes com una de les prioritats de les polítiques de generació d’ocupació. L’enfortiment d’aquest entorn passa també per consolidar xarxes de relacions entre empreses, clients i altres agents implicats que, en conjunt, formen una comunitat. Com tot model, el de Barnsley també presenta punts febles i el que justifica la seva proposta de formar part del programa URBACT per entrar en contacte amb altres experiències que permetin reforçar i compatir les baules més dèbils de cadascú dels participants.

El principal entorn de treball el desenvolupa la infraestructura física del Digital-Media-Center sobre el qual pivoten i es connecten les ofertes d’assistència i suport amb programes que cobreixes des de les fases inicials i de prospecció de negoci i altres necessitats durant el procés de consolidació i creixement.  La cohesió de la comunitat és una de les prioritats i ha convertit el Digital-Media-Center en un centre de negocis amb un especial èmfasi en el sector de les empreses creatives i d’economia digital. EL DMC potència no solament l’oferta empresarial sinó també la detecció de potencial demanda de productes digitals i facilita simultàniament l’adquisició d’habilitats i competències en aquest segment fomentant accions formatives.

El municipi de Barnsley compta amb altres instruments com Enterprising Barnsley que s’ha consolidat com un servei de suport a la nova economia per generar oportunitats laborals de major qualitat. Per la seva experiència aquests organismes actuen com a pol d’atracció del nous perfils de projectes empresarials i de negoci han esdevingut referents.

Entre la seva forma d’operar el DMC posa el seu espai a disposició per al desenvolupament d’activitats d’empresa i esdeveniments de tots tipus. Promou programes d’activitats immersives en l’àmbit de les noves tecnologies des de la seva plataforma. Es fomenta, entre d’altres, trobades formals i informals entre els membres de la comunitat digital, majoritàriament de caràcter obert i gratuït. Al voltant d’aquestes trobades s’organitzen, de cara a reforçar aquest sentiment de comunitat cohesionada, tallers específicament dedicats a ajudarà dissenyar models de negoci a partir de les més innovadores tècniques com Lean Canvas.

El DMC promou les seves línies pròpies de finançament i patrocini dels projectes. Un dels atractius afegits és el fet de cercar la hibridació de conceptes i idees de negoci confrontant empreses tradicionals amb noves empreses que a forma per fer aflorar la innovació. Gràcies a tot això el DMC ha reforçat i ha fet créixer el teixit empresarial del seu territori, una ciutat de més de 240.000 habitants i la seva àrea d’influència i ha connectat aquest teixit empresarial  amb els perfils emprenedors més tecnològics.

El DMC ha construït també un sistema de relacions institucional amb la resta d’actors del sector públic, acadèmic i la societat civil. Aquesta és la funció de TechTown, una xarxa de planificació d’accions d’economia digital que es la responsable també de vincular els programes d’abast local a altres àrees properes com les regions de Leeds i Sheffield.

El sistema s’ha basat en una amplia xarxa de relacions amb les organitzacions empresarials locals, agents educatius, l’esfera privada i el sector públic. Tot aquest sistema ha donat els seus fruit i ha aconseguit establir un col·lectiu unit i cohesionat que comparteix objectiu comuns sinó que assenta les bases d’una visió estratègica de la ciutat. Els resultats de tot plegat es resumeixen en més d’un miler d’oportunitats laborals generades cada any i una taxa sostinguda de creixement del nombre d’empreses que han passat de 540 a 679, un total de 139 noves empreses des del 2010.

Deixa'ns un comentari