ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY

(EMAID)

L´Escola Municipal d´Art de Vilanova i la Geltrú (EMAiD) es va fundar al 1969 i va començar fent estudis d'Arts i Oficis. A Vilanova es feien els cinc cursos d´Arts i Oficis en les especialitats de disseny gràfic, decoració, moda, esmalts sobre metall, pintura mural i ceràmica; i a Llotja s’hi anava a fer l’examen de Revàlida.

Equipaments, espais i instal·lacions

L’EMAiD oferta actualment diferents Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior amb titulació oficial i homologada pel Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i reconeguts pel Ministeri d´Educació. També ofertem el Curs d'Accés als cicles Formatius de Grau Superior.

Podeu veure els estudis impartits al centre amb més detall clicant aquí.

Per desenvolupar totes les activitats rel·lacionades amb els diferents estudis, l’escola disposa dels equipaments necessaris per atendre aquesta diversitat, que va des de la utilització de les noves tecnologies a l'aula (comptem amb 6 aules amb equipaments informàtics amb accés a Internet, xarxa local i xarxa wifi) fins als equipaments propis especialitzats (plató de fotografia, aules de dibuix, aula de pintura, taller de volum, taller de ceràmica, aula d'audiovisuals, espai per exposicions...) A més, la nostra Biblioteca esta especialitzada en temes d’art i disseny, i podreu trobar-hi tot tipus de llibres, revistes i documents multimèdia especialitzats en arquitectura, disseny, arts plàstiques, història, dibuix, pintura, ceràmica, moda, fotografia i videojocs.

Posa't en contacte amb l'EMAID

On som