Faromatics seleccionada per integrar-se dins el programa d’acceleració d’empreses emergents paneuropeu RobotUnion

RobotUnion_Jury-Dayr
0

Robot Union, l’acceleradora d’empreses emergents de la Unió Europea ha seleccionat la start-up Faromatics, els creadors del primer robot ramader suspès per al control de la producció avícola, entre 500 empreses de tota Europa que havien presentat candidatura. Faromatics i les altres 19 empreses més escollides s’integren ara en un programa d’acceleració d’un any de durada.

La seva incorporació al programa les posarà en contacte i els permetrà obtenir el suport de les principals organitzacions de recerca i tecnologia europees. El programa d’acceleració compren suport tècnics en matèria tecnològica amb empreses de recerca, formació i tutoria proporcionada per empreses líders associades al programa, acompanyament a fires, certàmens i esdeveniments internacionals per contribuir a la projecció internacional de les empreses i suport en aspectes vinculats al finançament tant de procedència publica com privada.

RobotUnion és un programa paneuropeu d’acceleració de start-ups dedicades a la robòtica. L’anunci de la selecció de Faromatics i les altres 19 empreses escollides va tenir lloc el passat 14 de setembre a Sant Sebastià. El conjunt d’empreses seleccionades a la capital guipuscoana rebran, en aquesta primera fase, 3.800 euros en efectiu a més de l’ingrés en el programa d’acceleració. El programa però preveu dues fases més en el qual les deu millors empreses opten a ajuts de fins a 120.000€ i, en una fase final, les quatre millors iniciatives podrien rebre fins a 100.000€ addicionals. L’oportunitat per als seleccionats és tenir accés a altres fonts de finançament privat procedents de les empreses associades amb RobotUnion com Blumorpho, alternativa de finançament privat i FundingBox que ofereix opcions de finançament públic.

Faromatics, que té la seva base a Neàpolis, concentra la seva activitat en la creació de productes tecnològics dissenyant robots que operen en les explotacions ramaderes. L’equilibri entre la resolució de necessitats fonamentals d’aquestes explotacions: aliment, salut, control i supervisió de grans superfícies dedicades a la producció intensiva , combinades amb la necessitat de preservar el benestar i la seguretat dels animals, una producció sostenible i que tot plegat permeti mantenir els nivells de competitivitat de les granges són alguns dels elements que l’start-up ha de conjugar a l’hora de dissenyar i aplicar solucions tecnològiques.

Una d’aquests solucions que ha rebut diferents reconeixements és ChickenBoy, un robot que opera en suspensió i que supervisa l’aviram i la seva salut, la qualitat de l’aire i els residus que es generen. El robot monitoritza els equips de manteniment de la granja a partir de sensors, càmeres diversos detectors que permeten gestionar remotament l’explotació ramadera reportant la informació i dades en temps real als dispositius dels ramaders.

 

 

 

 

Deixa'ns un comentari