Faromatics, start up amb base a Neàpolis, desenvolupa ChickenBoy un robot intel·ligent ramader per a granges avícoles

ChickenBoy
0

ChickenBoy pot passejar sense entrebancs entre milers de pollastres a l’interior de les naus de les granges avícoles. Les seves càmeres i sensors enregistren i mesuren paràmetres com temperatura, humitat, nivells de CO2. També pot detectar les aus mortes, els nivells de gallinassa acumulats o anomalies en els equips com menjadores i abeuradors. ChickenBoy és el primer robot suspès i intel·ligent d’engreix de pollastres… i és vilanoví. ChickenBoy ha estat dissenyat i desenvolupat per Faromatics, una start up amb base a Neàpolis que ofereix solucions d’alta tecnologia als productors perquè les explotacions ramaderes siguin més competitives, sostenibles i rendibles.

Faromatics, Farm Robotics and Automation SL,  orienta la seva activitat en la millora de les produccions ramaderes tot incidint en la millora del benestar dels animals. Amb els seus monitors es pot controlar la vigilància i la qualitat de vida del bestiar, es poden detectar malalties de forma precoç i optimar, tot reduint, el gran volum de mà d’obra que cal per supervisar les rutines de vigilància de l’aviram. Aquestes són les necessitats a les quals dóna resposta la tecnologia desplegada per crear ChickenBoy.  Faromatics ha rebut un ajut del programa Startech per a l’impuls del pla de negoci de l’empresa, promogut des  d’ACCIO, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Faromatics es troba actualment immersa en una segona fase de recerca de socis inversors amb els quals continuar promovent els seus projectes.

Les funcions de ChickenBoy permeten als ramaders obtenir informació en forma de fluxos de dades permanent. Monitorar l’activitat de la granja permet optimar els rendiments de la producció i actuar de forma preventiva davant possibles riscos de malaltia, etc. La detecció precoç de malalties ajuda a reduir la càrrega de fàrmacs antibiòtics sobre les aus minorant així la resistència antimicrobiana (RAM). Aquesta vigilància permanent es complementa amb l’opció d’alertar els operaris o els serveis veterinaris amb avisos als seus dispositius mòbils.

Els beneficis de l’automatització de les granges ha de servir per fer aquestes més competitives i contribuir a gestionar la producció de forma més sostenible. La tecnologia ofereix així resposta als reptes i exigències de la normativa comunitària sobre les explotacions ramaderes.

Podeu veure el ChickenBoy en acció en aquest vídeo.

Leave us a comment