Neàpolis organitza tallers d’inclusió digital entre els més joves promovent la immersió en el coneixement científic i la tecnologia

IMG_0640r
0

El vestíbul de la incubadora Crea&Co de Neàpolis ha estat durant tota aquesta setmana l’espai dels tallers d’inclusió digital, una iniciativa de Neàpolis dins el programa Tecnokids per promoure l’extensió de les noves tecnologies a la població infantil i juvenil. Al llarg de cinc dies una quinzena de participants, nens i nenes usuaris de la xarxa de Centres Oberts de Vilanova, han fet una immersió des del joc i l’experimentació sobre els llenguatges de programació o la robòtica.

Els centres oberts ofereixen recursos de suport educatiu als infants i joves programant activitats que compten amb la guia i suport d’un equip d’educadors. Aquestes activitats actuen com a reforç en els processos d’aprenentatge, reforcen competències i ajuden a desenvolupar i fixar habilitats.

El taller d’inclusió digital els ha permès fer una setmana immersiva en les noves tecnologies, un tast per estimular el seu potencial interès a aprofundir sobre aquestes habilitats. El taller és una acció preventiva més des de l’Agència d’Innovació Pública per ajudar a evitar la fractura digital assegurant l’accés a la tecnologia i el coneixement al nombre més gran de col·lectius possibles.

En els darrers tres anys aquestes activitats promogudes des de Tecnokids han arribat a gairebé 8.300 estudiants de Vilanova i la comarca. La seva proposta permet normalitzar la inclusió d’activitats vinculades a matèries com electrònica, física, robòtica, programació lligades al lleure complementant l’oferta actual obrint el ventall d’opcions a les matèries relacionades amb les ciències i la societat del coneixement.

En aquest sentit el programa Tecnokids, que es desenvolupa amb la col·laboració dels equips de monitors i empreses especialitzades en l’educació en el lleure, és l’instrument per a fer realitat l’extensió del coneixement tecnològic. En aquesta ocasió el taller ha estat a càrrec de Tecnolab que compta amb una llarga experiència de servei amb una oferta educativa de foment i estímul de les TIC’s.

Els participants d’aquests tallers han treballat en petits grups el llenguatge de programació a partir de la confecció d’escenaris sobre els quals bastien laberints que, un cop dibuixats sobre les pantalles dels ordinadors havien de provar superant el recorregut de principi a fi abans de passar a programar un nivell superior de dificultat.

Altres grups experimentaven amb robots sobre els quals treballaven també els llenguatges de programació per poder posar-los en moviment. Una part de l’activitat els obria la porta a l’experimentació amb el repte de construir una catapulta que havien de dissenyar, construir i adaptar a l’estructura del robot, així com definir el seu comportament i moviments llençant pilotes de tennis.

A la darrera de les jornades els participats entraran en contacte amb el camp de l’electrònica i els sensors dissenyant i construint un dispositiu de llum amb sensors que responguin al moviment o la posició que li doni l’usuari per encendre’l o apagar-lo.

L’objectiu és que els tallers incideixin sobre els alumnes esperonant la seva creativitat així com la capacitat de treballar en equip per superar reptes i entrebancs. Un camí que recorren resseguint processos que són propis del mètode científic: identificar el problema, plantejar hipòtesis per resoldre el problema, compartir aquestes idees, arribar a consensos i assajar realment les potencials solucions plantejades, observar el seu comportament i aprendre dels possibles errors rectificant-los.

Deixa'ns un comentari