Pactemps

DEIXAR ÉS DE ‘SAVERS’

Pactemps

Si el que compartim és temps podeu adreçar-vos a Pactemps, l’espai on l’intercanvi específic es mesura en unitats UTC (Universal Time Coordinated). Només cal que cadascuna de les parts deixi per escrit el seu compromís i els terminis per complir amb l’acord d’intercanvi.

El temps és or, passa volant, es perd amb relativa facilitat i no torna mai perquè com la mula, no recula. Pactemps et proposa noves maneres de gestionar aquest recurs escàs i preciós perquè deixis d’anar a toc de xiulet.

El temps compartit és temps amb un plus de qualitat, enriquit. Dedicar temps és un dels regals més preuats que podem oferir amb un esforç mínim. I el temps rebut sempre és un temps doblat en dedicació i sempre porta sota el braç temps estalviat. 

Pactemps conté tres conceptes en un: Comporta un pacte, un acord entre dues o més parts. L’objecte d’intercanvi sempre és temps. Aquest temps, dedicació o esforç laboral l’empaquetem, en fem un pack, que és el que fem valdre i sobre el qual es negocia i acorda la contraprestació. Un retorn adoptarà la dimensió en hores, minuts i segons.

No trobes que ja anava sent hora d’alguna cosa així?


Tanquem un Pactemps?

This contact form is available only for logged in users.