Prestech

+ EFICIENTS SI COMPARTIM

Prestech

+ Eficients si compartim

Crea&Co contribueix al creixement de la cultura col•laborativa. 

Prestech permet compartir eines, béns, serveis, conceptes i esforç laboral. Aquesta és la forma de contribuir a donar més vida útil a les eines, ens permet ser més eficients i ens ajuda a estalviar i optimitzar despeses. 

A Prestech pots oferir allò que desitges compartir i demandar allò que necessites. Des de Crea&Co posem com a condició que la correspondència obtinguda no sigui mai una contraprestació econòmica. Una necessitat que també pots vehicular com a demanda u oferta laboral.

En aquest espai podem negociar préstecs de material a canvi de serveis o dels préstecs d’altres dispositius. Les condicions sobre el préstec, la seva durada o els terminis per als respectius intercanvis les fixaran les parts implicades en cada cas. 

 La mecànica és simple i dual: Tinc /Falta; Deixo/Rebo; Facilito/Ajudo; Comparteixo/Aprofito

Si et va agradar Pay it forward (Cadena de Favores)... t’encantarà Prestech

VOLS PROPOSAR UN PRESTECH?

This contact form is available only for logged in users.


D'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679, t'informem queúnicament utilitzarem les teves dades per fer-te arribar informació municipal. Nofarem cessió a tercers de les dades i les conservarem mentre duri la nostraactivitat i no retiris el teu consentiment. El responsable del tractament deles dades és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (plaça de la Vila núm. 8,08800).  


Pots accedir, rectificar, suprimir, oposar-te o exercir la resta dels vostresdrets adreçant-te al’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.