Un total de 8.276 escolars participen en els tallers d’immersió tecnològics de Tecnolab i l’Espl@i Virtu@l amb el suport de Neàpolis

Tecnolab 1
0

 

Un dels objectius de l’Agència Publica d’Innovació Neàpolis és fomentar i promoure l’extensió de l’ús de les noves tecnologies entre la població infantil i juvenil. Des del programa Tecnokids es  promou la immersió en aquest segment de coneixement, a partir de tallers i activitats d’aprenentatge des del joc, l’experimentació o la descoberta. Una oferta educativa complementària que es manifesta fonamental per estimular habilitats, capacitats i competències que es demostren cada cop més necessàries com a part del seu desenvolupament.

Per assolir aquests objectius Neàpolis compta amb la col·laboració i complicitat dels equips d’educadors i monitors de Tecnolab i Espl@i Virtu@l. Aquestes dues iniciatives empresarials emergents han estat les encarregades de bastir l’oferta de tallers, activitats extraescolars o les integrades en el programa d’Animació Educativa (PAE) així com d’estendre-les als centres escolars. D’aquesta manera s’han aconseguit introduir i normalitzar l’oferta de tallers de programació, robòtica, electrònica, impressió 3D, i moltes més, tant a les escoles com al mateix edifici de Neàpolis. Una oferta que, des dels seus inicis en el curs 2015/2016, ha arribat a un total de 8.276 escolars de Vilanova han participat en alguna d’aquestes activitats.

L’aprenentatge a partir d’aquests tallers estimula a més determinats aspectes com el pensament abstracte, matemàtic. Són propostes que desvetllen la creativitat dels participants que han de superar reptes, construir objectes i simular situacions i comportaments reals i sovint compartir les idees amb altres per aconseguir arribar a superar esculls i entrebancs en el procés. I per fer-ho experimenten amb la tecnologia el que els ajuda a trencar la barrera que en molts casos comporta enfrontar-se al coneixement tecnològic i és un estímul per que aquests infants puguin descobrir i desvetllar les seves vocacions per estudiar carreres STEAM, és a dir carreres de Ciències, Tecnologies, Matemàtiques i Artístiques creatives.

La presa de contacte, des de l’enfocament d’aprendre jugant, amb disciplines dels àmbits científics es veuen potenciades quan conflueixen amb activitats de l’òrbita Maker i els moviments do-it-yourself (fes-ho tu mateix). És en aquest terreny de joc on la creativitat i el foment del pensament lateral fan aflorar el potencial dels més joves. La incorporació del factor creatiu a l’equació ofereixen com a resultats la progressió en el plantejament d’idees innovadores o la irrupció del disseny per donar solució a reptes, conflictes o necessitats. En conjunt es reforcen i estimulen aspectes com la curiositat i la imaginació com a motors de l’esperit de recerca.

Pel nombre d’activitats proposades des del 2015, Tecnolab ha aconseguit estendre la seva proposta convocant fins a 272 tallers entre activitats extraescolars, tallers estacionals, com el de confecció de FanaLeds Tecnològics per a la cavalcada de reis de Vilanova, o del programa PAES que inclouen la robòtica amb Bee Bots, Lego Wedo, Lego Mindstorms i  Ozobots,  tècniques d’iniciació a l’animació amb StopMotion, programació amb Scratch, plaques Arduino o impressions 3D, a un total de 6.480 alumnes de 22 centres escolars i instituts de Garraf i 4 més del Baix Penedès.

Per la seva banda les activitats extraescolars programades per l’Espl@i Virtu@l al llarg d’aquests tres darrers cursos han arribat a més de 500 escolars. Aquest curs l’Espl@i Virtu@l ha incorporat 3 pre-monitors de 16 anys que eren col·laboradors de l’empresa des dels inicis, l’any 2014. Al llarg d’aquest període l’Espl@i Virtu@l ha fet realitat el lema “un món on jugar i aprendre alhora” introduint entre els més joves, per primer cop, eines com el joc de món obert  Minecraft, on cada jugador pot moure’s per un món virtual i alterar qualsevol element a voluntat. Un altra de les disciplines treballades de forma avançada ha estat  la robòtica educativa. Per tot això, la iniciativa compta amb el suport del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú (www.cetivg.cat) que entén el potencial que aquestes activitats poden tenir a l’hora de despertar vocacions entre els més joves per estudiar carreres científico-tècniques.

 

Leave us a comment